Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

ĐỐT THAN TRÀM
Ở tận cùng những vùng đất thuộc huyện U Minh thuộc tỉnh Cà Mau, người dân sống bằng nghề trồng rừng tràm. Tràm ờ xứ này được sử dụng rất nhiều việc như đóng cừ chống sạc lở. dùng xây nhà,,,Và, nó còn được sử dụng làm nhiên liệu quan trọng trong từng gia đình của những hộ nông dân miệt vườn: Than Tràm. Tôi đã chợp được một lò đang hầm than Tràm ở huyện U Minh.

Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...