Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Tại sao một sân chơi lớn của thế giới lại không có Trung Quốc nhỉ?

Tôi có một ước mơ RIMPAC 2014 sẽ có 1 tàu chiến của Việt Nam tham gia......Tôi nghiệp cho một nước nhỏ như Việt Nam mình nhỉ!

Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...