Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Tại sao một sân chơi lớn của thế giới lại không có Trung Quốc nhỉ?

Tôi có một ước mơ RIMPAC 2014 sẽ có 1 tàu chiến của Việt Nam tham gia......Tôi nghiệp cho một nước nhỏ như Việt Nam mình nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Fan Ho - Nhiếp ảnh gia bậc thầy

FAN HO Sinh năm 1931 t ạ i Th ượ ng H ả i, Fan Ho s ớ m đ ượ c ti ế p xúc v ớ i máy ả nh t ừ năm 13 tu ổ i, đó là m ộ ...