Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Làm thế nào để lên sao Hỏa ?

Hãy xem video clip quá trình đổ bộ lên sao hỏa của NASA

Không có nhận xét nào: