Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Làm thế nào để lên sao Hỏa ?

Hãy xem video clip quá trình đổ bộ lên sao hỏa của NASA

Không có nhận xét nào:

NGHỀ KÉO LƯỚI RÙNG Ở QUÊ HƯƠNG TÔI

Cánh nhiếp ảnh chúng tôi rất mê cái lưới rùng. Sở dĩ mê nó không phải là chuyện kiếm cá,kiếm tôm… như nổi cực nhọc của bà con ở những là...