Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Làm thế nào để lên sao Hỏa ?

Hãy xem video clip quá trình đổ bộ lên sao hỏa của NASA

Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...