Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Fan Ho - Nhiếp ảnh gia bậc thầyFAN HO
Sinh năm 1931 ti Thượng Hi, Fan Ho sm được tiếp xúc vi máy nh t năm 13 tui, đó là mt chiếc Rolleiflex ng kính đôi được tng bi cha ông. Nhng năm tháng sau đó, nhiếp nh gia ni tiếng này chuyn ti sinh sng Hong Kong, và bt đu ghi li du n ca mình trong làng nhiếp nh vi các tác phm mang phong cách đường
ph (street life).Approaching Shadow, 1954. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space

Afternoon Chat, 1959. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space

Fan Ho có c mt b sưu tp các bc nh ghi li cuc sng ca con người Hong Kong vào nhng năm 1950, tt c đu là hình nh đen trng. Vi nhiu tác phm t tui đôi mươi, Fan H sm nhn được s chú ý ca cng đng nhiếp nh quc tế, sau đó là nhiu cuc trin lãm và hàng trăm gii thưởng nhiếp nh ln.
Trong sut s nghip nhiếp nh ca mình, Fan Ho luôn được coi là mt nhiếp nh gia hàng đu thế gii và cũng là mt trong nhng người có nh hưởng ln nht ti làng nhiếp nh Châu Á. Nhng hình nh ca ông thường xuyên xut hin trong nhiu n phm uy tín và kênh truyn thông ln, t New York Times ti BBC.


Woks, 1964. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space

People Crossing, 1957. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space

East Meets West, 1963. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space
As Evening Hurries By, 1955. Photograph: Fan Ho/Modernbook Gallery


Pattern, 1956. Photograph: Fan Ho/Modernbook Gallery
Ti cui cuc đi, v nhiếp nh gia đáng kính này dành nhng ngày tháng cui cùng ti California, nơi ông chng chi vi căn bnh Viêm phi và qua đi tui 84.
Hong Kong Midnight, 1958. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space


Thêm chú thích

Lines and Forms, 1959. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space

Private, 1960. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space

A day is done, 1957. Photograph: Fan Ho/AO Vertical Art Space
Ho Fan đã giành gn 300 gii thưởng trong nước và quc tế . Ông là thành viên ca Hi Nhiếp nh và Hi Ngh thut Hoàng gia Anh, thành viên danh d ca hi nhiếp nh ca Singapore, Argentina, Brazil, Đc, Pháp, Ý và B. Gn đây nht anh giành được "Gii thưởng Cuc sng thi gian tu, s toàn cu ca Trung Quc quc tế Gii thưởng Nhiếp nh th 2, Trung Quc năm 2015" do Hip hi nhiếp nh Trung Quc (Qung Châu).

Trong sut s nghip  ca mình, ông đã dy nhiếp nh và làm phim mt chc trường đi hc trên toàn thế gii. Tác phẩm của ông có trong : Bo tàng M +, Hng Kông, Bo tàng Di sn, Hng Kông, Thư vin Quc gia de France, Paris, Pháp, San Francisco Bo tàng Ngh thut Hin đi, M, Santa Barbara Bo tàng Ngh thut , M và nhiu hơn na.

http://www.bluelotus-gallery.com/#/ho-fan-1/
A composite of Working Skywards, Steps, and School is over. Photographs: Fan Ho/Modernbook Gallery/AO Vertical Art Space


Sun Rays, 1959. Photograph: Fan Ho/Modernbook Gallery
Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...