Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

BẠN GÌAHai bà cụ lúc tôi chụp tấm ảnh này cở tuổi bà ngoại tôi: 75 tuổi. Có điểm khác ngoại tôi là mái tóc hai bà cụ trăng như mây. Đây là hai người bạn gìa người dân tộc RAI mà tôi đã chụp được cách đây đã lâu. Được biết hai cụ đã không còn trên cỏi đời nay nữa. Tôi nghỉ con cháu cụ sẽ thật sự hạnh phúc vì các cụ đã sống trọn kiếp làm người mặc dù trong điều kiện khổ cực về vật chất ở một vùng núi cao Đông Nam Bộ.

Không có nhận xét nào:

NGHỀ KÉO LƯỚI RÙNG Ở QUÊ HƯƠNG TÔI

Cánh nhiếp ảnh chúng tôi rất mê cái lưới rùng. Sở dĩ mê nó không phải là chuyện kiếm cá,kiếm tôm… như nổi cực nhọc của bà con ở những là...