Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

BẠN GÌAHai bà cụ lúc tôi chụp tấm ảnh này cở tuổi bà ngoại tôi: 75 tuổi. Có điểm khác ngoại tôi là mái tóc hai bà cụ trăng như mây. Đây là hai người bạn gìa người dân tộc RAI mà tôi đã chụp được cách đây đã lâu. Được biết hai cụ đã không còn trên cỏi đời nay nữa. Tôi nghỉ con cháu cụ sẽ thật sự hạnh phúc vì các cụ đã sống trọn kiếp làm người mặc dù trong điều kiện khổ cực về vật chất ở một vùng núi cao Đông Nam Bộ.

Không có nhận xét nào:

HẠN ĐIỀN và CÂU CHUYỆN CỦA 10 NĂM TRƯỚC

Vẫn thói quen cũ, đọc báo lại miên man chuyện đời…Cầm tờ báo Tuổi Trẻ sáng  nay thứ bảy 16 tháng 12 năm 2017, trên trang nhất của tờ bá...