Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Những bức ảnh theo cùng ...Năm, Tháng (TẬP 2)Trên trái đất này, mọi vị trí, con đường và bụi...đất đều thay đổi quá nhanh. Nhất là sự " đói khát" do yêu cầu của con người tăng nhanh. Vì vậy, sẽ không có gì là lạ khi những gì chúng ta bắt gặp trước đây nay không còn nữa. Và, một lần nữa giá trị đích thực về tính lịch sử của từng bức ảnh sẽ được tôn vinh. TẬP 2 của Hữu Thành và " Những bức ảnh theo cùng năm tháng" được chọn mang ý nghĩa này hơn là tính nghệ thuật....

Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...