Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Những bức ảnh theo cùng ...Năm, Tháng (TẬP 3)Trắng Đen – Tức chỉ màu Trắng và Đen nhưng đối với ảnh thì hai sắc độ này nói lên được nhiều điều. Ảnh trắng đen nói nhiều về ý nghĩa quá khứ,; về không gian tỉnh lặng; về lời cảnh báo cho tương lai cũng như sự lâu bền của tác phẩm nhiếp ảnh. Và chính hai sắc độ này cộng với giao thoa màu xám của nó đã làm rung động biết bao người yêu thích nhiếp ảnh. “ Những bức ảnh theo cùng năm tháng… “ (TẬP 3) nói lên điều này!

Không có nhận xét nào:

XỨ NẪU PHÚ YÊN

Về thăm Phú Yên nhiều lần, tôi cứ thắc mắc vì sao người ta hay gọi  xứ này là xứ “ Nẫu”. Và nhiều người ở Phú Yên cũng đã tự nhận” Tôi ...