Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Phú Yên Ký Sự
Ngược dòng lịch sử, từ những năm cuối thế kỷ XVI, những lưu dân người Việt đầu tiên từ vùng Thuận Quảng theo Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh đã vào khai khẩn, mở mang vùng đất từ dãy Cù Mông đến núi Đá Bia để sinh cơ lập nghiệp. Đến năm 1611, vùng đất này dần trở nên trù phú và chúa Nguyễn Hoàng đã cho thành lập phủ Phú Yên với hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Trải qua 400 năm, người dân Phú Yên đã vượt qua biết bao thách thức nghiệt ngã của thiên nhiên, thời tiết, dịch bệnh, chiến tranh để xây làng lập ấp và phát triển kinh tế xã hội. Tôi " thoáng" quá xứ này và ghi lại vài hình ảnh....

Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...