Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Hành trình tìm kiếm một chân lý….

Một cuộc tọa đàm hay…...về ảnh nghệ thuật

Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...