Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

CÂU CHUYỆN NHIẾP ẢNH CỦA TÔI TRONG NĂM 2016

CÂU CHUYỆN NHIẾP ẢNH CỦA NGUYỄN HỮU THÀNH, NĂM 2016

- Tin khai mạc triển lãm ảnh ngày 22/10/2016 tại Resort Pandanus
- Giới thiệu Sách ảnh " Bình Thuận, nơi tôi ở"
- Phỏng vấn NSNA Nguyễn Hữu Thành
Không có nhận xét nào: