Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Nhớ VỊNH HẠ LONG                         Tôi đến Vịnh Hạ Long 3 lần, lần đầu tiên vào năm 1997 khi đó tháp tùng cùng  đoàn các nhà nhiếp ảnh ASEAN đến Việt Nam để dự Liên hoan ảnh ASEAN lần thứ nhất. Đó là những kỹ niệm lần đầu tiên tôi đi cùng các anh Văn Bảo, Nguyễn Đặng, Chín Hữu, Đặng Ngọc Thái, Lại Diễn Đàm.v.v. Tiếc nuối nhất trong hành trình này là tôi đã mất cả những tấm phim trắng đen quí giá chụp về Hạ Long trong sương mù…Trong hành trình trở lại lần thứ 2  tôi đi cùng các anh trong  đoàn báo ảnh Việt Nam  ngủ 1 đêm giữa vịnh trên con tàu 4 sao Victorry. Tôi đã được ngắm hoàng hôn và bình minh trên vịnh Hạ Long, ngắm sao trời, và mây trôi bồng bềnh cũng trong mùa hè nắng gắt. Lần thứ 3 tôi trở lại cùng anh Kim Sơn năm 2014. Người bạn mới cùng chúng tôi đi hôm đó là anh Nguyễn Đắc Dậu – Một người yêu ảnh ở Hà Nội. Mấy hôm nay, mới đầu hè mà trời đã nóng kinh khủng, tôi nhớ lại những chuyến đi ở Vịnh Hạ Long cùng với bộ sưu tập ảnh nho nhỏ. Chia sẻ vậy.
Trên trang “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia  
 
Vnh H Long (vnh nơi rng đáp xung) là mt vnh nh thuc phn b tây vnh Bc B ti khu vc bin Đông Bc Vit Nam, bao gm vùng bin đo thuc thành ph H Long, thành ph Cm Ph và mt phn huyn đo Vân Đn ca tnh Qung Ninh.
Là trung tâm ca mt khu vc rng ln có nhng yếu t ít nhiu tương đng v đa cht, đa mo, cnh quan, khí hu và văn hóa, vi vnh Bái T Long phía Đông Bc và qun đo Cát Bà phía Tây Nam, vnh H Long gii hn trong din tích khong 1.553 km² bao gm 1.969 hòn đo ln nh, phn ln là đo đá vôi, trong đó vùng lõi ca Vnh có din tích 335 km² qun t dày đc 775 hòn đo. Lch s kiến to đa cht đá vôi ca Vnh đã tri qua khong 500 triu năm vi nhng hoàn cnh c đa lý rt khác nhau; và quá trình tiến hóa carxtơ đy đ tri qua trên 20 triu năm vi s kết hp các yếu t như tng đá vôi dày, khí hu nóng m và tiến trình nâng kiến to chm chp trên tng th. S kết hp ca môi trường, khí hu, đa cht, đa mo, đã khiến vnh H Long tr thành qun t ca đa dng sinh hc bao gm h sinh thái rng kín thường xanh mưa m nhit đi và h sinh thái bin và ven b vi nhiu tiu h sinh thái[3]. 14 loài thc vt đc hu và khong 60 loài đng vt đc hu[5] đã được phát hin trong s hàng ngàn đng, thc vt qun cư ti Vnh.

Nhng kết qu nghiên cu, thám sát kho c hc và văn hóa hc cho thy s hin din ca nhng cư dân tin s trên vùng vnh H Long t khá sm, đã to lp nhng hình thái văn hóa c đi tiếp ni nhau bao gm văn hóa Soi Nh trong khong 18.000-7.000 năm trước Công Nguyên, văn hóa Cái Bèo trong 7.000-5.000 năm trước Công Nguyên và văn hóa H Long cách ngày nay khong t 3.500-5.000 năm[7]. Tiến trình dng nước và truyn thng gi nước ca dân tc Vit Nam, trong sut hành trình lch s, cũng khng đnh v trí tin tiêu và v thế văn hóa ca vnh H Long qua nhng đa danh mà tên gi gn vi đin tích còn lưu truyn đến nay, như núi Bài Thơ, hang Đu G, Bãi Cháy v.v. Hin nay, vnh H Long là mt khu vc phát trin năng đng nh nhng điu kin và li thế sn có như có mt tim năng ln v du lch, nghiên cu khoa hc, nuôi trng, đánh bt thy sn, giao thông thy đi vi khu vc vùng bin Đông Bc Vit Nam nói riêng và min Bc Vit Nam nói chung.

T hơn 500 năm v trước trong bài thơ L nhp Vân Đn, Nguyn Trãi đã ln đu tiên ca ngi vnh H Long là "kỳ quan đá dng gia tri cao". Năm 1962 B Văn hóa - Thông tin (Vit Nam) đã xếp hng vnh H Long là di tích danh thng cp quc gia đng thi quy hoch vùng bo v. Năm 1994 vùng lõi ca vnh H Long được UNESCO công nhn là Di sn Thiên nhiên Thế gii vi giá tr thm m (tiêu chun vii), và được tái công nhn ln th 2 vi giá tr ngoi hng toàn cu v đa cht-đa mo (tiêu chun viii) vào năm 2000. Cùng vi vnh Nha Trang và vnh Lăng Cô ca Vit Nam, vnh H Long là mt trong s 29 vnh được Câu lc b nhng vnh đp nht thế gii xếp hng và chính thc công nhn vào tháng 7 năm 2003


Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...