Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Người phụ nữ Mỹ gốc Việt làm Tổng giám đốc điều hành đóng tàu sân bay hiện đại nhất thế giới

Bà GIAO PHAN


Vietbf.com - Chc hn nhiu người đã nghe đến cái tên Hàng không mu hm USS Gerald Fordca Hi quân Hoa Kỳ, tuy nhiên có l còn khá ít người biết rng trong s nhng người tham gia d án đóng con tàu này có mt ph n gc Vit, đó là bà Giao Phan, tng giám đc điu hành chương trình đóng tàu sân bay mi ca M dưới đây.
Ngày 24/8, ti hãng đóng tàu Newport News Shipbuilding đ bang Virginia, M, din ra l khi công đóng tàu sân bay USS Enterprise, còn gi là CVN-80. Trước đó, hôm 21/7, Tng thng Trump đã thc hin nghi l chính thc đưa vào s dng tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Đng thi, đến cui tháng 8, quá trình đóng tàu sân bay USS Kennedy đã đt hơn 30%.
C ba con tàu k trên đu là hàng không mu hm lp Ford, lp tàu hin đi nht ca M và trên thế gii hin nay.
Đáng chú ý, v tng giám đc điu hành chương trình đóng tàu sân bay mi ca M là mt ph n gc Vit, bà Giao Phan. An Tôn ca Ban Vit ng VOA phng vn bà v chương trình này và vai trò ca bà. Xin mi quý v theo dõi.
Tàu USS Gerald R. Ford đã được Hi quân M chính thc đưa vào s dng (nh do Hi quân công b tháng 4/2017)
VOA: Xin bà cho biết hàng không mu hm USS Gerald Ford có nhng đc đim gì nh đó tàu này tiên tiến hơn và mnh hơn so vi các lp hàng không mu hm trước đây?

Bà Giao Phan: Có th nói tàu Gerald Ford, còn gi là CVN-78, là hàng không mu hm ti tân nht trên thế gii hin nay.

Tôi ch đ cp đến 5 th quan trng nht làm cho chiếc Ford này ni bt mà chưa mt quc gia nào khác trên thế gii có th làm được.

Th nht, ngoi tr Hoa Kỳ, chưa có mt quc gia nào trên thế gii có loi hàng không mu hm có h thng giúp máy bay ct cánh bng đin t - electro-magnetic aircraft launch system, gi tt là EMALS; và mt h thng hãm đà ti tân khi máy bay đáp li - advanced arresting gears, gi tt là AAG.

C hai h thng này thay cho h thng cũ chy bng hơi nước, nên giúp cho vic ct cánh cũng như h cánh được nhanh chóng và d dàng hơn.
Th hai là tàu được xây dng theo thiết kế mi nht chưa tng có trong vòng 40 năm qua. Chiếc Ford là hàng không mu hm đu tiên có h thng phát năng lượng ti cao nht, ti tân nht, có kh năng sn xut mt ngun lc đin gp 3 ln so vi loi Nimitz.

Vì lý do này, các chuyên viên xây dng chiến hm mi có th loi b được h thng phát đin bng hơi nước thường được s dng trong quá kh và có chi phí bo trì cao.

Th ba, đ giúp tàu Ford có th hoàn thành nhiu phi v trong mt ngày hơn loi hàng không mu hm Nimitz, hay nói cách khác là có kh năng chiến đu vũ bão hơn các chiến hm khác, chúng tôi có mt s sáng kiến v phi đo.

Thí d như thay đi kích thước và v trí ca nhng khu vc trên phi đo bng cách ct bt s thang máy di chuyn máy bay, t 4 xung 3. Hoc là có thang máy chuyn vn khí gii đ có th di chuyn vũ khí t nhà kho đến khu máy bay đu và phi đo. Điu đó, cách di chuyn cũng làm cho nhanh hơn.

Mt điu na chúng tôi hc phương pháp áp dng trong nhng cuc đua xe drift car, thì tp trung mi hot đng tiếp vn và h tr máy bay ngoài phi đo đ làm sao cho máy bay được di chuyn nhanh hơn.

Th tư là intergrated warfare system - h thng tác chiến hp nht - bao gm nhng k thut ti tân nht. Có radar 3 chiu, 3-dimension, ri h thng thông tin, ri kim soát và ch huy đ có th nâng cao kh năng chiến đu được hu hiu hơn.

Cui cùng, mt cái rt quan trng na là chúng tôi không quên chăm sóc cho hàng ngàn thy th làm vic ngày đêm trên chiến hm. Nên h thng máy lnh cũng ti tân được trang b trên chiếc Ford đ thy th có th có mt nơi ăn cho thoi mái, có th hít th không khí trong lành mà không b hi môi trường.

Vi tt c s thay đi mi m này, chiến hm Ford có th hot đng hu hiu hơn, vi ít nhân lc hơn.

So vi chiếc Nimitz, chúng tôi tiết kim được 600 người vì bo trì và sa cha cũng gim. Điu này giúp cho ngân qu quc gia ca M có th tiết kim được khong 4 t đôla trong vòng 50 năm là thi gian hot đng ca chiếc Ford.

VOA: Xin hi bà tng nhân lc d kiến trên tàu Ford là bao nhiêu nghìn người so vi tàu lp Nimitz?

Bà Giao Phan: Khong 4.600, tng cng là va thy th ln air wing [đi ngũ nhân lc ca các hot đng bay].

Như chiếc Nimitz thì có khong 3.290 người [là thy th], thì chiếc Ford ch có 2.600 thôi.

Ri cái air wing, chiếc Nimitz có khong 2.270 người, thì chiếc Ford khong 1.758.

VOA: Hin nay, không có nước nào trên thế gii có th sánh ngang Hi quân M, và có th trong 1 thp k na cũng không có nước nào sánh bng được, ngay c khi nước M ch dùng các hàng không mu hm lp Nimitz. Vy, ti sao nước M li cn phi xây dng lp hàng không mu hm mi?

Bà Giao Phan: Câu hi này hay lm. Hàng không mu hm là trng tâm ca vic tăng cường sc mnh ca Hi quân Hoa Kỳ trong thế k ti.
Tàu Gerald Ford được xây dng tht ti tân đ đi phó nhng th thách hin nay, hay nhng th thách mà chúng ta không biết trước.

Tôi cũng mun nhc li Nimitz là loi được chế to trong thp niên 50 hay 60 [ca thế k trước]. Loi đó đã phc v tt và có kh năng điu khin máy bay kiu xưa ln hin nay.

Nhưng Hi quân Hoa Kỳ nhn thy Nimitz s không được ci tiến đ đi phó vi nhng th thách đòi hi trong tương lai.

Có mt thí d là mình đi mua mt chiếc xe hơi cách đây 20 năm. Mình có săn sóc, bo trì rt tt, có hư gì thì mình sa, nhưng mà cái xe ca mình cũng là chiếc xe nghe cassette, ri dùng loa đ nghe âm thanh stereo thường thôi.

Bây gi ai cũng mun nghe CD, ri dùng bluetooth đ nói chuyn không cm đin thoi xách tay, ri mun có máy navigation [ch đường trên bn đ đin t] thng trên xe mà không phi cm bn đ giy như xưa.
Thì dù xe mà tt cách my mình cũng phi đi qua xe hoàn toàn mi đ có nhng tin nghi như vy. Thì tàu lp Ford cái concept [khái nim] cũng ging như vy.

Tng Tham mưu trưởng Hi quân Hoa Kỳ, ông John Richardson, đã tuyên b rng “Nhng li thế Hi quân Hoa Kỳ đang có hin nay t Thế chiến II s nhanh chóng biến mt nếu chúng ta không quyết tâm tn dng trit đ các tiến b tuyt đnh v k thut. Chúng ta không th ch 10 năm hay 15 năm sau, mà phi bt đu áp dng các sáng kiến ngay t bây gi. Chúng ta phi có chiến hm có nhiu kh năng v tác chiến, cn phi có h thng thám thính ti tân hơn, đn dược phi bn xa hơn, có các vũ khí, năng lượng đ Hi quân Hoa Kỳ tiếp tc gi v trí hàng đu thế gii”.
VOA: Lp hàng không mu hm mi này s có vai trò như thế nào trong vic th hin sc mnh ca M trên thế gii?

Bà Giao Phan: Hàng không mu hm như mt thành ph riêng ngoài bin c. Mi hàng không mu hm ra đi mang theo không ch nhng phn lc cơ, trc thăng, mà còn mang theo c các b phn phòng b vi nó. Tàu có th hot đng đc lp t hi phn quc tế.

Hàng không mu hm có th giúp các v tư lnh ti cao ca Hoa Kỳ có mt vũ khí tuyt đnh. H có th ra lnh cho nhiu phi v. Máy bay s được phóng ra liên tc, như Hoa Kỳ đã tng làm trong cuc chiến Iraq, khi mà chiếc CVN-75 Carl Vinson th bom xung Iraq.

Lúc đó, Hoa Kỳ không có nhiu căn c không quân Trung Đông, nhưng nh có hàng không mu hm, không quân Hoa Kỳ vn có th tung ra nhng v tn công đáng k t nhng hàng không mu hm.

Đ biu dương sc mnh không quân trên thế gii mà không cn phi xin phép mt quc gia nào khác c, không cn xin phép đ h cánh trên lãnh th, hay là s dng không phn ca quc gia đó. Nói tóm li, đây là mt cách đ phô trương quyn lc ca Hoa Kỳ.

Nhưng còn mt đim na mà tôi mun nói là ngoài tác chiến, còn có mt nhim v khác là h tr các vic cu nn nhân đo.

Chúng ta thy gn đây các hàng không mu hm đã có mt trong vic cu dân Haiti lênh đênh trên bin, hay cu giúp các vùng đt b tai ha khác.

VOA: Là Tng Giám đc Điu hành chương trình v hàng không mu hm ca Hi quân M, xin bà cho biết trong công vic giám sát vic đóng con tàu rt vĩ đi này, có nhng th thách gì ln nht mà bà đã tri qua? Và vi thành tu là con tàu này đã ra khơi, đã được bàn giao cho Hi quân M, bà thy có điu gì bà hãnh din nht trong d án này?

Bà Giao Phan:Tôi làm cho Program Executive Office-Aircraft Carrier, tm dch là Cơ quan Điu hành Chương trình Hàng không Mu hm. Đây là mt cơ quan trong Hi quân Hoa Kỳ.

Cơ quan ca tôi đm nhim tt c các vic liên quan đến hàng không mu hm, t A ti Z. T lp kế hoch, thiết kế, xây dng, bo trì, sa cha, tóm li, t đu chí cui.

Bà Giao Phan, Tng Giám đc Điu hành, Cơ quan Điu hành Chương trình Hàng không Mu hm, Hi quân Hoa Kỳ

Người lãnh đo cơ quan ca tôi là mt v tướng 2 sao ca Hi quân là Đ đc Brian Antonio. Tôi là v phó ca v này, đng v trí th hai, là quan chc dân s cao cp nht trong t chc, vi chc v tm dch là Tng Giám đc Điu hành. Chúng tôi có ngân sách 40 t đôla đ điu hành.

Th thách khó khăn nht đi vi tôi trên đon đường dài my năm qua là làm sao có th xây được mt chiến hm ti tân nht trên thế gii vi nhng h thng công ngh và máy móc mà vn gi được trong ngân qu được n đnh, mà phi bàn giao cho quân đi Hoa Kỳ đúng kỳ hn.

Hàng ngàn người làm vic vi nhau trong mt thi gian lâu, áp dng các k ngh ti tân nht đ thành hình mt chiếc tàu, chúng tôi phi đem ra khơi chy th coi máy móc chy có đúng như mình thiết kế không. Chúng tôi rt là mng là tàu thành công trên mi khía cnh.

Máy chy tt. Mi đây, máy bay được phóng ra và đáp li trên tàu vi dàn phóng đin t EMALS và AAG, đem li kết qu rt là m mãn như được mong đi.

Cho nên tôi rt hãnh din vi s chăm ch, tn ty, kiên nhn và bn b ca các nhân viên trong quân đi ln dân s, t k sư cho đến người th xây tàu trong my năm qua.

Tt c hi sinh rt nhiu v đi sng gia đình đ có kết qu m mãn như ngày hôm nay.

Tượng Tng thng Ford (1913-2006) trong khoang cha máy bay trên hàng không mu hm USS Gerald R. Ford

Còn riêng bn thân tôi, tôi cm thy rt hãnh din và được vinh d tham gia trong vic xây dng hàng không mu hm Gerald Ford.

Đây là mt cơ hi cho tôi tr ơn Hoa Kỳ, nht là Tng thng Ford, vì tng thng này đã to cơ hi cho gia đình chúng tôi được vào M hơn 40 năm trước đây, năm 1975 đó.

Hàng không mu hm đi din cho Hoa Kỳ, là nơi cung cp nim hy vng và to cơ hi cho nhng người thiếu thn, không có điu kin.

Gia đình tôi qua M khi đó ch có vài trăm đôla trong túi. Cha m tôi phi làm mi công vic lao đng đ nuôi 9 người con đ hc hành thành tài.
Cơ duyên li đưa đy cho tôi phc v quân đi M, li được làm trong ngành chế to hàng không mu hm.

Cách đây 40 năm, cha tôi và bác tôi được hàng không mu hm Midway cu qua đây.

Ngày nay cách tr ơn quý báu nht là chiếc tàu Ford này tôi giúp đ thành hình, s tiếp tc tác chiến hay làm vic cu tr nhân đo như ngày xưa giúp gia đình tôi. I’m very proud of that [Tôi rt t hào v điu đó].

VOA: Xin cm ơn bà đã dành thi gian tr li đài chúng tôi!

( BÀI ĐĂNG NHẰN SỰ KIỆN 1 TÀU SÂN BAY CỦA MỸ SẼ VIẾNG THĂM VIỆT NAM NĂM 2018)
Không có nhận xét nào:

PHAN RANG, MÙA HẠ THÁNG 6

                        Mùa hè luôn đi theo khí trời nóng nực. Mà khí trời nóng nực thường kèm theo tâm lí con người không ổn định bức...