Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

BỨC ẢNH “CẦU NGƯỜI”MT BC NH “QUÍ GIÁ” ,ĐƯỢC GHI LI CHÂN THC,TRÊN CHIN TRƯỜNG ,TRONG NHNG NĂM THÁNG, CHIN TRANH ÁC LIT. “TRÊN QUÊ HƯƠNG TÂY NINH ,TRUNG DŨNG KIÊN CƯỜNG ”

(Tác giả :Nguyn Duy Hu)
https://www.facebook.com/hau.nguyenduy.79/posts/194109777753541 

Nhà nhiếp nh Phm Thính tên tht Phm Văn Thính( sinh năm 1935 ti Qung Ngãi)
Bc nh “ Cu người” ca Nhà báo,Phóng viên Nhiếp nh chiến trường- Phm Văn Thính -Phóng viên Thông Tn Xã Vit Nam. Tác gi, tng lăn ln trên khp các chiến trường,ghi li rt nhiu bc nh chân thc ,giá tr và rt xúc đng đ li tư liu quí giá, mt thi oanh lit ca quân và dân ta trong công cuc đu tranh, gii phóng,dân tc. Thng nht Đt Nước. cuc kháng chiến chng m cu nước, chng gic ngoi xâm , Hình nh trung thc, “anh hùng, nng tình người, tình đng chí đng đi ”.Thm tình quân ,dân,nhng k nim đp trong chiến tranh, toát lên tinh thn nhân văn m áp, đ li n tượng sâu sc .

.* Bc nh “ Cu Người ” nh đươc chp trong đt Tng tiến công Mu Thân năm 1968, trong chiến dch ông hành quân cùng Trung Đoàn 3- Sư Đoàn 9- v chiến khu D, Bi cnh s kin ra đi ca bc nh,Ti sui Nhum, Nay là p Sui Bà Chiêm-Xã Tân Hòa- Huyn Tân Châu -Tây Ninh

* Năm 1954,Ông tp kết ra Bc cùng đoàn vi 300 thanh niên min Nam.,hc THPT Nguyn Trãi,Năm 1958 ông tt nghip ri xin nhp ngũ làm lính trinh sát pháo binh thuc Đi đi 8,Tiu đoàn 12,Trung đoàn 4,Sư đoàn 330. Năm 1960 ông tr v hc khoa Văn,Trường Đi hc tng hp,Đến năm 1963,ông tt nghip. Sau đó chính thc v làm vic ti TTXVN,vi nhim v phóng viên chiến trường, năm 1964 ông được c vào Nam, t Hà Ni vào phi mt 6 tháng hành quân vượt Trường Sơn , mi đến được chiến trường Min Đông Nam B.Trung ương Cc Min Nam (R).
* Ti chiến trường Tây Ninh,có ln ông chết ht dưới làn pháo đn ca đch,ngày y,là phóng viên chiến trường nên ngoài vic mang theo máy nh tác nghip,ông còn mang theo hai qu lu đn cùng mt khu súng AK đ h tr cho b đi.
. “ nhim v ca chúng tôi là phóng viên chiến trường đi hành quân cùng b đi.h đánh gic còn chúng tôi tác nghip ”.
“Tôi thy các TNXP đang chuyn thương binh v c.nhưng trước mt là con sui vi dòng nước ln chy siết,rt nhiu thương binh b thương,đang rt đau đn.lúc đó tôi thy,phía trước mi người đang n ào trong khi t phía là tiếng bom đn đang trút xung n dn dp ,tôi chy lên phía trước thì thy các TNXP rút ván li xung sui ,và trong chc lát chiếc cu đã hình thành”.
“ N đi trưởng đi TNXP đi trước kim tra đ an toàn, Trong lúc dòng nước ngp đến vai nhng người làm tr cu dưới sui thì trên sàn cu ni bt bước chân còn đm nước ca các đng đi cáng thương. Trên vai hai n TNXP là chiếc võng bt màu sm trĩu nng mt thương binh, được che thân bng miếng vi dù hoa màu sáng. Hai n cáng thương và đi trưởng TNXP dn đường bình tĩnh bước đi trên vai đng đi đ vượt qua tng đon cu. Nhng n cười, nhng đôi mt cui cây cu hướng v người cáng thương. Theo phn x, tôi ly máy ra chp bn góc máy khác nhau ri lên đường hành quân tiếp. ”
Đến ti khi v C …,ra phim ra ông mi thy được ý nghĩa ca bc nh vô cùng ln, tính nhân văn rt cao”,ông Thính cho rng : “đó là s hy sinh ca các chiến sĩ dành cho nhau,đc bit là các n TNXP, chiến tranh ác lit, khó khăn, gian kh,ăn ung thiếu thn, h dc hết tinh thn ,dc toàn b sc lc đ hoàn thành nhim v.
Sau khi ra xong bc nh,ông ch chn được mt bc đp nht ri kp phim,ghi chú thích gi ra Tng xã, cơ quan ngoài Hà Ni .Khi gi bc nh đi,ông đt tên “ Tui 20 trong chiến tranh ” cùng chú thích : “ TNXP chiến khu D,Tây Ninh.dùng ván cũ ca nhà kho hu cn làm cu bc trên vai,chuyn thương binh vượt sui Nhum, trong chiến dch Mu Thân 1968 ”.Nhưng khi ra đến Hà Ni ,Ban biên tp đã đi tên thành “ Cu người ”
* Bc nh “ Cu người ” được rt nhiu cơ quan Thông tn , Báo chí, trong và ngoài nước ,trưng bày trin lãm .được Cc Quân Y,Tng Cc Hu Cn,B Quc Phòng- B Giao Thông Vn Ti ..Tôn vinh
* Năm 2008 Bo tàng Ph n TP. H Chí Minh trưng bày bc nh như mt tm gương tiêu biu cho ph n Vit Nam trong chiến tranh chng M .đúng 40 năm sau ngày ra đi, bc nh Cu Người ca Phm Văn Thính được đưa ra trưng bày
.* Bà Giáp Th Thanh Tiến, nguyên là cán b Trường Tuyên hun Thành ph H Chí Minh.Hin sng ti Qun 9-Thành Ph H Chí Minh, ti thăm Bo tàng và nhn ra hình mình trong nh - người con gái xinh xn, tươi tn đng làm tr cu góc nh. Bà chưa bao gi nhìn thy tm nh này. Nh trin lãm nh, ,ông Văn Thính mi gp li nhân vt ca mình. H tay bt mt mng, rt nước mt k v s vic bt cht năm xưa trên dòng nước thi la đn
.* Bà Thanh Tiến k li: “ Trong các thương binh, nhiu chin sĩ ca ta b thương nng nhưng luôn nghĩ cho đng đi mà không màng đến bn thân., có đng chí b bom đn làm cho khuôn mt b bin dng và nghĩ mình khó qua khi nên khi chúng tôi đến,các đng chí y nói “ Anh b nng,không sng được đâu,các em hãy lùi v phía sau đng đây chết c bây gi ”nghe đng đi nói vy mà lòng chúng tôi đau tht li.TNXP chúng tôi quyết mt lòng sng chết có nhau ch không th b đng đi ca mình,dù cho đng đi có chút hơi th cui cùng trên cáng cu thương, cũng phi đưa v C
SAO ANH LI BƯỚC NGP NGNG
VAI EM DÙ NNG ĐÂU BNG VAI ANH
MT ĐÊM DƯỚI NƯỚC NGÂM MÌNH
TI EM LNH ÍT CÁC ANH LNH NHIU…

.
* THEO TIN ...THÔNG TN XÃ-VIT NAM..

Xét chn Gii thưởng H Chí Minh và Gii thưởng Nhà nước đt V- năm 2016.

Thc s ht hng khi bc nh Cu người ca Phm Văn Thính b rt vi 26/28 phiếu thun, đt 89,3% ti Hi đng cp nhà nước. Như vy là ch cn mt phiếu na thì bc nh Cu người vượt 90%, đ s đim xét Gii thưởng Nhà nước. Con s 0,7% tc là by phn nghìn tht nh bé, vy mà đ thm quyn ph quyết con s vượt tri gp chín mươi ln!
Phi chăng, theo người không b phiếu thì ni dung nh Cu người bình thường hay hình thc nh chưa đp? Ch nh người cm phiếu y coi hành đng ca đơn v thanh niên xung phong (TNXP) cùng nhau ngâm mình dưới nước làm tr cu đ cáng thương binh qua sui trong cơn lũ không phi là sáng kiến, không phi là mt hành đng anh hùng nng tình người? Chng nh hình nh cô TNXP tươi tr ly tm vai tròn trĩnh ca mình làm m cu nâng cánh tay đòn lát ván cu không là mt nét đp? Trong lúc dòng nước ngp đến vai ba người làm tr cu dưới sui thì trên sàn cu ni bt bước chân còn đm nước ca các đng đi cáng thương. Trên vai hai n TNXP là chiếc võng bt màu sm trĩu nng mt thương binh, được che thân bng miếng vi dù hoa màu sáng. Hai n cáng thương và mt người dn đường bình tĩnh bước đi trên vai đng đi đ vượt qua tng đon cu. Nhng n cười, nhng đôi mt cui cây cu hướng v người cáng thương… Hình nh trung thc, cô đng, toát lên tinh thn nhân văn m áp.
Trong kho tàng nh kháng chiến chng ngoi xâm ca ta và nh chiến tranh ca nhiu nước trên thế gii có nhng bc nh nhân văn cm đng đáng trân trng. Nhưng qu thc chưa thy hình nh nào l lùng và đc sc như nh Cu người. Đy là câu chuyn hiếm có mà phóng viên nhiếp nh Thông tn xã Gii phóng Phm Văn Thính bt gp ti sui Nhum, chiến khu D, Tây Ninh trong chiến dch Mu Thân năm 1968. Khi tiếng súng còn n phía sau, TNXP đưa thương binh v chiến khu điu tr thì gp mưa lũ. Cu không có, thuyn không có, các anh, các ch đã dùng ván cũ ca nhà kho hu cn, bc trên vai, chuyn thương binh vượt sui v nơi an toàn đ cu cha. S vic bình d, hình nh đp mc mc, hàm cha mt ý nghĩa ln lao.
Sau ngày đt nước thng nht, nhân dp nhà nước tuyên dương công trng lc lượng TNXP, bc nh y được báo Nhân Dân gii thiu. Bo tàng Ph n TP. H Chí Minh trưng bày bc nh như mt tm gương tiêu biu cho ph n Vit Nam trong chiến tranh chng M.
Trên đây là nhng chuyn tn mn bên l vic xét chn Gii thưởng H Chí Minh và Gii thưởng Nhà nước đt V- năm 2016. Đây cũng là dp đ chúng ta nhìn li tài sn nh ca TTXVN, t đó cùng chia s kinh nghim vi hy vng ln sau làm tt hơn, có kết qu cao hơn./.
Theo Ni san thông tn s 10/2016
Trung tâm Thông tin tư liu: 20 năm trong dòng chy Thông tn (08/11/2016 09:59:40)

Tui già, ông Phm Văn Thính và v là bà Nguyn Th Kim Liên, “bà cũng tng là Phóng viên Thông tn xã Vit Nam,hai ông bà gp nhau B2 Căn c Trung Ương Cc Min Nam (R) ” Hin nay hai ông bà sng hiu qunh ,bnh tt. trong chung cư cũ .Căn gác nh ch vài chc m2 ca ông bà, nm tng 1 khu chung cư s 218 Nguyn Đình Chiu, qun 3, TP HCM. không có tài sn nào đáng giá, ngoài nhng cun sách và nhng t báo cũ….. Ông bà tng có 3 người con, nhưng c 3 đu mt sm do di chng cht đc da cam t nhng ngày chiến tranh khc lit.
Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...