Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Một bài hát tôi thích nghe khi " lang thang" mọi nẻo đường...


Không có nhận xét nào:

XỨ NẪU PHÚ YÊN

Về thăm Phú Yên nhiều lần, tôi cứ thắc mắc vì sao người ta hay gọi  xứ này là xứ “ Nẫu”. Và nhiều người ở Phú Yên cũng đã tự nhận” Tôi ...