Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Vài bức ảnh cho ngày mùng 8 tháng 32 nhận xét:

sam nguyen nói...

:) con thích quá :)

Bảo nói...

like....con thích hình bác Thành..^^

QUA ĐÈO CẢ …

                                  Đèo C ả, một con đèo lớn ở miền Trung nước ta và chúng tôi đã đi qua lại con đèo này đã nhiều lần. Chuy...