Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Vài bức ảnh cho ngày mùng 8 tháng 32 nhận xét:

sam nguyen nói...

:) con thích quá :)

Bảo nói...

like....con thích hình bác Thành..^^

Fan Ho - Nhiếp ảnh gia bậc thầy

FAN HO Sinh năm 1931 t ạ i Th ượ ng H ả i, Fan Ho s ớ m đ ượ c ti ế p xúc v ớ i máy ả nh t ừ năm 13 tu ổ i, đó là m ộ ...