Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012

Vài bức ảnh cho ngày mùng 8 tháng 32 nhận xét:

sam nguyen nói...

:) con thích quá :)

Bảo nói...

like....con thích hình bác Thành..^^

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...