Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Một phát biểu hay nhất trong tháng….


“ Những công bố của các ngân hàng về giảm lãi suất, gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp… vừa qua thật ra chỉ để cho báo đăng, cuối cùng nói dóc lừa nhau….”

Phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hạnh,  phó cục trưởng Cục thuế TP HCM trong cuộc gặp giữa lãnh đạo TP HCM và các doanh nghiệp. ( Báo SGTT ngày 19-3-2012). Trong mục TRÍCH DẪN TRONG TUẦN, Báo Tuổi trẻ Cuối tuần hôm nay.


Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...