Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Một phát biểu hay nhất trong tháng….


“ Những công bố của các ngân hàng về giảm lãi suất, gỡ khó về vốn cho doanh nghiệp… vừa qua thật ra chỉ để cho báo đăng, cuối cùng nói dóc lừa nhau….”

Phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hạnh,  phó cục trưởng Cục thuế TP HCM trong cuộc gặp giữa lãnh đạo TP HCM và các doanh nghiệp. ( Báo SGTT ngày 19-3-2012). Trong mục TRÍCH DẪN TRONG TUẦN, Báo Tuổi trẻ Cuối tuần hôm nay.


Không có nhận xét nào:

XỨ NẪU PHÚ YÊN

Về thăm Phú Yên nhiều lần, tôi cứ thắc mắc vì sao người ta hay gọi  xứ này là xứ “ Nẫu”. Và nhiều người ở Phú Yên cũng đã tự nhận” Tôi ...