Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Hãy xem cậu bé Ukraine biểu diễn xiếc..

      Anh bạn Vương Niên ở Mỹ vừa chuyển cho tôi xem 1 video clip về cậu bé  Ukraine biểu diễn xiếc trong chương trình Ukraine Got Talent. Thấy thích quá chia sẻ vậy.
Không có nhận xét nào: