Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Hãy xem cậu bé Ukraine biểu diễn xiếc..

      Anh bạn Vương Niên ở Mỹ vừa chuyển cho tôi xem 1 video clip về cậu bé  Ukraine biểu diễn xiếc trong chương trình Ukraine Got Talent. Thấy thích quá chia sẻ vậy.
Không có nhận xét nào:

Fan Ho - Nhiếp ảnh gia bậc thầy

FAN HO Sinh năm 1931 t ạ i Th ượ ng H ả i, Fan Ho s ớ m đ ượ c ti ế p xúc v ớ i máy ả nh t ừ năm 13 tu ổ i, đó là m ộ ...