Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

CÙNG TIẾN VÀO VÒNG TỨ KẾT - EURO 2012

Sưu tầm...


Không có nhận xét nào:

NGHỀ KÉO LƯỚI RÙNG Ở QUÊ HƯƠNG TÔI

Cánh nhiếp ảnh chúng tôi rất mê cái lưới rùng. Sở dĩ mê nó không phải là chuyện kiếm cá,kiếm tôm… như nổi cực nhọc của bà con ở những là...