Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Hãy hết mình với bóng đá

Mới thức mấy ngày " oải" rồi ! híc híc.

Không có nhận xét nào:

HẠN ĐIỀN và CÂU CHUYỆN CỦA 10 NĂM TRƯỚC

Vẫn thói quen cũ, đọc báo lại miên man chuyện đời…Cầm tờ báo Tuổi Trẻ sáng  nay thứ bảy 16 tháng 12 năm 2017, trên trang nhất của tờ bá...