Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Hãy hết mình với bóng đá

Mới thức mấy ngày " oải" rồi ! híc híc.

Không có nhận xét nào:

NGHỀ KÉO LƯỚI RÙNG Ở QUÊ HƯƠNG TÔI

Cánh nhiếp ảnh chúng tôi rất mê cái lưới rùng. Sở dĩ mê nó không phải là chuyện kiếm cá,kiếm tôm… như nổi cực nhọc của bà con ở những là...