Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Hãy hết mình với bóng đá

Mới thức mấy ngày " oải" rồi ! híc híc.

Không có nhận xét nào:

HIỆN THỰC – GỐC RỄ CỦA NHIẾP ẢNH

Đ ọc một lèo cuốn “ Phê bình & Tiểu luận Nhiếp ảnh “ của Nhà lí luận phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Thành tôi đã dừng lại ở bài viết: Hi...